Vedic Astrology by Raj Sharma                                                                                              
Call Raj Sharma@ 416-746-4000

                                                                                            

________________________________


Hindu Calendar 2016DATE EVENTS
2016-10-01 Navratri Begins
2016-10-07 Saraswati Avahan
2016-10-08 Saraswati Pooja
2016-10-09 Durga Aashtmi, Maha Navmi
2016-10-10 Dussehra
2016-10-12 Papankusha Ekadashi
2016-10-15 Sharad Purnima
2016-10-18 Karwa Chauth
2016-10-22 Ahoi Ashtami
2016-10-25 Rama Ekadashi
2016-10-27 Dhan Teras
2016-10-28 Kali Chaudas
2016-10-29 Diwali
2016-10-31 Gowardhan Pooja
2016-11-01 Bhaiya Dooj
2016-11-05 Chath Pooja
2016-11-10 Devutthana Ekadashi
2016-11-11 Tulsi Vivah
2016-11-14 Kartik Purnima
2016-11-24 Utpanna Ekadashi
2016-11-28 Somvati Amavas
2016-12-09 Mokshada Ekadashi, Gita Jayanti
2016-12-24 Saphala Ekadashi
2016-12-25 Merry Christmas
2016-12-28 Hanumath Jayanti
2016-12-30 Chandra Darshan
addressnew2

For Booking an Appointment
call us @ 
416-746-4000
Or
email us
at
rajsharma@truevedicastrology.com
 
Home | About the Astrologer | Services | Contact Us
 | Sitemap
Copyrights @ Raj Sharma Astrological Services